Tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA
• Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§
• Laatimispäivämäärä (15.4.2018)

Klikkaa tästä auki: TIETOSUOJASELOSTE 01082019

___________________________________________________________________________________
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti

tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Klikkaa tästä auki: http://REKISTERITIETOJEN KORJAAMISVAATIMUS