Jokiverkon operaattorituotteiden hinnasto

Hinnasto optiset tilaajayhteydet ja kiinteät yhteydet

Jokilaaksojen Kuituverkko Osuuskunta (myöhemmin Jokiverkko) tarjoaa optisia tilaajayhteyksiä ja kiinteitä yhteyksiä tämän hinnaston mukaisesti.

 

Tilaajayhteydet

Tilaajayhteyksiä toimitetaan Jokiverkon kuituverkon alueelle. Toimitus sisältää yhden kytkennän / siirron. Tilaajayhteys toteutetaan yksimuotokuidulla (G.652)
Edellytys optisen tilaajayhteyden toimitukselle on, että kiinteistö on liittynyt kuituverkkoon Jokiverkon sopimusehtojen mukaisesti, sopimuksen liittymisestä kuituverkkoon tekee kiinteistön omistaja.
Liityntäverkon tilaajayhteys on samalla keskus- tai keskitinalueella oleva optinen yhteys, joka alkaa Jokiverkon keskittimen ristikytkentätelineestä ja päättyy vuokralle ottajan kiinteistön talojakamon ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan kytkentäpisteeseen. Yhteys on tilaajan liittymän ja viestinnän ohjaamisen mahdollistavan laitteen välinen yhteys.
Optinen tilaajayhteys FTTH = vapaa ja päätetty kuituyhteys loppuasiakkaan pienkiinteistöön.
FTTH1, Tilaajakuituyhteys pientalo (Omakotitalot ja paritalot, rivitalohuoneistot ja vapaa-ajan kiinteistöt) Yhdellä kuidulla toteutettu tilaajayhteys.
FTTH2, Tilaajakuitupari pientalo (Omakotitalot, paritalot, rivitalohuoneistot ja vapaa-ajan kiinteistöt) Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

Optinen tilaajayhteys FTTB = vapaa ja päätetty kuituyhteys loppuasiakkaan muuhun kuin pienkiinteistöön.
FTTB1, Tilaajakuituyhteys muu kiinteistö (Rivitalot, kerrostalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt) Yhdellä kuidulla toteutettu tilaajayhteys.
FTTB2, Tilaajakuitupari muu kiinteistö (Rivitalot, kerrostalot, liike- ja teollisuuskiinteistöt) Kahdella kuidulla toteutettu tilaajayhteys.

 

Tilaajakuituyhteyksien hinnoittelu

Tilaajakuituyhteydet, omakotitalo, paritalo, rivitalohuoneistot ja vapaa-ajan kiinteistöt.

Yhteystyyppi Asennus / siirtomaksuvuokra € vuokra < 2000 m €/kk Vuokra > 2000 m €/kuitu/kk/alkava 500 m
FTTH1 160,00 80,00 5,00
FTTH2 210,00 160,00 5,00

Tilaajakuituyhteydet, muut kiinteistöt (Rivitalot, kerrostalot, liikekiinteistöt ja muut kiinteistöt)

Yhteystyyppi Asennus / siirtomaksuvuokra € vuokra < 2000 m €/kk Vuokra > 2000 m €/kuitu/kk/alkava 500 m
FTTH1 260,00 160,00 5,00
FTTH2 450,00 320,00 5,00

Kiinteät yhteydet

Kiinteitä yhteyksiä toimitetaan Jokiverkon rakentaman verkon alueelle. Kiinteä yhteys on kahden, samalla keskus- tai keskitinalueella oleva asiakkaan talojakamoiden tai vastaavien kytkentäpisteiden välinen yhteys.
Toimitus sisältää yhteyden kytkennän/siirron. Kiinteä kuituyhteys toteutetaan yksimuotokuidulla (G.652).
Kiinteä kuituyhteys Yhdellä kuidulla toteutettu kiinteä yhteys.
Kiinteä kuituyhteyspari Kahdella kuidulla toteutettu kiinteä yhteys.

 

Kiinteiden yhteyksien hinnoittelu

Toistaiseksi voimassaolevat hinnat.

Yhteystyyppi Asennus / siirtomaksuvuokra € vuokra < 2000m €/kk Vuokra > 2000m €/kuitu/kk/alkava 500 m
Kiinteä yhteys, yksi kuitu 500,00 230,00 5,00
Kiinteä yhteys, kuitupari 800,00 360,00 8,00

Määräaikainen hinta, 15v, 10v, kysy operaattorihinta info(at)jokiverkko.fi

Muut
Laitepaikka 19” telineessä 4U 50,00 €/kk
Kaappipaikka 600*600*2000 150,00 €/kk
Varmistettu sähkö 48V DC 250W 60,00 €/kk
Varmistamaton sähkö 230V AC 250W 45,00 €/kk
Sisäverkkoon kytkeminen, 100,00 e/kpl
tilaajayhteys kytketään talojakamossa kiinteistön sisäverkkoon
Muu asennustyö 60,00 €/h
Muutosmaksut:
Tilausvahvistuksen jälkeen perutut tilaukset, asennusmaksu *0,5
Tilausvahvistuksen jälkeen muutetut tilaukset, asennusmaksu *1,5
Valmistumisilmoituksen jälkeen muutetut tilaukset, asennusmaksu *2
Toimitus kiirehdittynä, asennusmaksu *2
Aiheeton asiakaskäynti 180,00 €/kpl
Nopeutettu viankorjaus 180,00 €/h
Paperilasku 2,50 €/kpl
Maksumuistutus 5,00 €/kpl

Saatavuuskysely

Saatavuuskyselyt tehdään sähköpostilla osoitteeseen: info(at)jokiverkko.fi.
Saatavuuskyselyistä laskutetaan 35,00 €, mikäli kalenterikuukauden aikana tehtyihin saatavuuskyselyihin annettujen vastausten määrä on yli kaksi kertaa suurempi kuin teleyrityksen samana aikana Jokiverkolta tilaamien tilaajayhteyksien määrä.

 

Tilaus ja toimitus

Tämän hinnaston tuotteiden tilaukset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: info(at)jokiverkko.fi
Jokiverkko vahvistaa tilauksen viiden (5) työpäivän sisällä. Toimitusaikatavoite on 4 viikkoa hyväksytystä tilauksesta. Toimittamisesta ei lähetetä erillistä vahvistusta. Pikatoimituksen asennusmaksu on 2 x normaali asennusmaksu.

 

Laskutus ja toimitusehdot

Hinnasto on voimassa toistaiseksi ja vain rakennetulla Jokiverkon alueella. Verkon liittymis-, asennus-, ja muut mahdolliset rakentamismaksut veloitetaan erillisen tarjouksen perusteella. Kaikki verkkotuotteisiin liittyvät toimituspyynnöt ja häiriöilmoitukset tehdään sähköpostilla osoitteeseen: info(at)jokiverkko.fi

Vasteaika on arkipäivisin korkeintaan 8 tuntia vikailmoituksen vastaanottamisesta. Palveluaika on normaalina työaikana ma-pe klo 8.00–16.00. Kaikki tässä hinnastossa esitetyt hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Lopullisiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja mahdolliset muut viranomaismaksut.
Vuokrat laskutetaan etukäteen tilausta seuraavasta kuukaudesta, maksuehto on 14 pv / netto
Toistaiseksi voimassa oleva kohdesopimus voidaan irtisanoa vuokralaisen toimesta noudattaen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa ja vuokranantajan toimesta noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
Laskutus päättyy irtisanomisajan päättyessä ja kun vuokralainen on osoittanut purkaneensa asentamansa laitteet kohteesta.
Jokiverkolla on oikeus irtisanoa yhteyden vuokraamista koskeva vuokrasopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, jos se tarvitsee tilaajayhteyttä omaan käyttöönsä tai kohtuullista tulevaa käyttöä varten. Kirjallisessa irtisanomisilmoituksessa yksilöidään yhteyden tarve. Yhteyksien vuokrauksessa noudatetaan Liikenne- ja Viestintäministeriön ja Viestintä- viraston voimassa olevia päätöksiä ja määräyksiä sekä Jokiverkon yleisiä toimitus- ja erityisehtoja. Jokiverkko pidättää oikeuden hinnaston ja hinnastorakenteen kaikkiin muutoksiin toimialakäytännön mukaisesti.