Kaapelinäytöt

Kaapelinnäyttöjen pyyntö työmaata varten on kaivajalle Tietoyhteiskuntakaaren perusteella maksuton palvelu. Mahdollisia työmaita ovat mm. maanrakennustyöt, metsätyöt, vesirakennustyöt sekä muut telekaapeleita mahdollisesti vaarantavat työt.

Kaapelinäyttöpyyntö tulee tehdä vähintään 5 työpäivää ennen maankaivuun aloittamista. Mikäli näyttö tilataan kiireellisenä (toimitus alle 3 työpäivää tilauksen ajankohdasta) vastaa tilaaja kustannuksista voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Myös työajan ulkopuolella tapahtuvasta näytöstä laskutetaan tilaajaa hinnaston mukaisesti.

Maastonäytöissä Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan edustaja selvittää kaapeleiden/rakenteiden sijainnin hakulaitteella ja merkitsee ne maastoon pääsääntöisesti maalimerkeillä. Maastonäyttö on voimassa 14 vrk tehdystä näytöstä.

Maksuton uusintanäyttö on mahdollista aikaisintaan, kun 30 vrk on kulunut näytön yhteydessä näyttöpöytäkirjaan tehdystä kuittauksesta. Maastonäyttö on työmaalle avustava toimenpide, eikä poista kaivutyön suorittajan vastuuta mahdollisessa vauriotapauksessa.

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta toimittaa tarvittaessa kaapelikarttoja suunnittelukäyttöön insinööritoimistoille esim. maanrakennusprojektien suunnittelua varten. Suunnittelutoiminta ei ole laissa mainittua verkostoa vaarantavaa toimintaa, eikä näin ollen sisälly normaaliin kaapelitiedustelu- ja -näyttöpalveluun.

Verkkokarttojentoimitus PDF tai DWG-muodossa on laskutettava lisäpalvelu. Kartoista peritään hinnaston mukainen maksu kartan tilaajalta. Kartat tilataan info@jokiverkko.fi osoitteesta. Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta varaa oikeuden olla toimittamatta kartta-aineistoa.

Kaapelinäytön tilaukset myös puhelimitse, p. 044 488 3496, 044 231 2688 ja 044 242 8483.

 

Kaapelinäytön tilauslomake

   

  Tilattu näyttö Hinta
  Kaapelinäyttö työaikana

  * tilattuna vähintään 5 arkipäivää ennen näyttöajankohtaa
  * mikäli on vaarana kaapeleiden vaurioituminen

  Veloituksetta
  Uusintanäyttö työaikana

  * saman kaivukohteen kaapelinäyttö uudelleen
  * edellisestä näytöstä on kulunut alle 4 viikkoa
  * tilattuna vähintään 5 arkipäivää ennen näyttöajankohtaa
  * näytön kesto enintään 1 tunti
  * ei sisällä matkakuluja

  75,00 €
  Nopeutettu näyttö työaikana

  * asiakas haluaa näytön vuorokauden sisällä tilauksesta ( arkipäivisin)
  * toteutetaan resurssien mukaan
  * näytön kesto enintään tunti
  * ei sisällä matkakuluja

  250,00 €
  Hätänäyttö

  * asiakas haluaa näytön heti, tai työajan ulkopuolella
  * ei sisällä matkakuluja

  350,00 €
  Pistemäinen näyttö, lisähinta/näyttö

  * alle tunnin kestävä näyttö, jossa näytettävän kaapelireitin pituus enintään 100m
  * lisätään näytön hintaan, kun näyttö on maksullinen

  75,00 € /näyttö
  Lisänäyttötunti, lisähinta /näyttötunti

  * ensimmäisen näyttötunnin jälkeen

  75,00 €/h
  Kaapelikartta suunnittelua varten 62,00 €
  Kilometrikorvaus 0,75 €
  Matkustustunti 62,00 €
  Kaapelirikko

  * Urakoitsijan virheestä tai kaapelinäytön tilaamatta jättämisestä johtuvasta kaapelikatkosta veloitettava maksu. Lisäksi veloitetaan muut katkosta aiheutuneet kustannukset, kuten kaapelin uudelleen hitsaus ja matkakulut 0,64 €/km.

  500,00 €