Tietoa IPTV jakelutekniikasta

MIKSI IPTV-BOXIN PITÄÄ OLLA SIINÄ VALOKUIDUN PÄÄTELAITTEEN JA TELEVISION VÄLISSÄ?

Televisiota voi edelleen katsoa antenni- tai kaapeli-TV:n kautta, vaikka valokuitu tuleekin taloon. Jos kuitenkin haluaa hyödyntää valokuitua televisiokanavien katseluun, tarvitaan sitä varten IPTV-boksi ja palvelu, jotka kääntävät valokuidun kautta välitettävän tietoliikenteen televisiokuvaksi. Kuvan laatu paranee merkittävästi.
IPTV-palvelut ovat siis nimenomaan vaihtoehto antenni- ja kaapeliverkkojen kautta välitetylle kuvalle. IPTV-palvelut hyödyntävät internet-yhteyttä, jonka yli välitetään tietoliikennettä/dataa, jonka IPTV-boksi kääntää kuvaksi ja ääneksi TV:n ruudulle. TV:tä on edelleen mahdollista katsoa antenni- tai kaapeliverkon kautta entiseen tapaan.

Valokuidun hyödyntämiseen televisiossa tarvitaan IPTV-boxi valokuidun ja televisioon väliin. Palveluntarjoajat myyvät IPTV-boxia, joka hyödyntää valokuituverkon avulla tuotettua nopeaa nettiyhteyttä. Sen lisäksi palveluntarjoaja voi tarjota lisäpalveluna erilaisia kanavapalveluja ja tallennustilaa. Jokiverkon osalta sen tekee Maxivision.

IPTV-jakelutekniikasta löytyi ammattikorkeakoulun aika helppolukuinen opinnäytetyö, jonka julkisesta osuudesta voi lukea:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/39958/Julkaistava%20versio%20JoniValikangas.pdf?sequence=1

”Internet Protocol TV eli lyhennettynä IPTV on internet-protokollalla toimiva television jakelutapa. IPTV tunnetaan myös laajakaistatelevisiona ja sillä tarkoitetaan suljettua sekä rajattua, kaapeliverkkoon verrattavaa televisiokuvan jakelutekniikkaa, joka tarjoaa tv-kanavia täydellä laadulla. IPTV mahdollistaa kuitenkin muista tv-jakelutekniikoista eroavia lisäpalveluita, kuten esimerkiksi
erilaiset tilausvideopalvelut sekä verkkotallennuspalvelut. (Viestintävirasto 2011.)”

Maxivisionista puolestaan vastataan:

”IPTV on nimike jota käytetään TV- palveluiden jakelutavasta joko suljetun laajakaistaverkon tai avoimen Internetin välityksellä. IPTV:ssä katselu tapahtuu yleensä televisiosta ja signaalin vastaanottoon tarvitaan erillinen IPTV- päätelaite (Maxivision boksi). Kaikki IPTV päätelaitteet ovat ns. suljettuja järjestelmiä, jotka on kehitetty kunkin palveluntarjoajan lähetysjärjestelmiin ja palveluihin sopivaksi. IPTV:stä ei ole olemassa standardeja kuten esimerkiksi antenniverkon digibokseissa, joten tästä syystä niitä ei valmisteta massatuotantona. IPTV:ssä liikenne on kaksisuuntaista joka mahdollistaa lisäpalveluina mm. videokirjastot ja verkkotallennuspalvelun.”

Pro gradu-tutkielma: Olavi Paananen, IPTV ja lisäarvopalvelut laajakaistaverkoissa
http://www.ad.jyu.fi/palhala/gradu_olavi.pdf

”IPTV on mielenkiintoinen vaihtoehto, koska käytettävä verkko olisi tällöin suoraan kaksisuuntainen, kun taas aikaisemmin esimerkkeinä mainitut antenni- ja kaapeliverkot ovat yksisuuntaisia yleislähetysverkkoja, joihin paluukanava täytyy toteuttaa erikseen. Siirtokanavan kaksisuuntaisuus mahdollistaa monien lisäpalveluiden yksinkertaisemman toteutuksen ja television liittämisen suoraan internettiin, joka tuo paljon lisäarvoa kodin viihdekeskukselle.”