IOTAIKA Turva

IOTAIKA Turva

Helppokäyttöinen palvelu arjen avuksi ja turvaksi

Kotona on hyvä olla!

Kotona asuminen tai itsenäinen asuminen on lähes
jokaisen aikuisen ihmisen toive ja päämäärä. Myös silloin kun henkilön fyysinen tai psyykkinen terveys alkaa heikentyä. Hälytys- ja turvateknologian avulla voi kotona asumisen tehdä helpommaksi ja turvallisemmaksi.

Jos olet ikäihmisen, muistisairautta sairastavan,
liikuntarajoitteisen tai tuetussa asumisessa asuvan
henkilön omainen, et voi olla aina paikalla auttamassa tai muistuttamassa arjen rutiineista.

Poissa ollessasi voit kuitenkin saada puhelimeen tietoa, miten siellä kotona pärjäillään. Automaattinen viestitys voi myös olla kotona asuvalle hyvänä apuna tukemaan henkilön omatoimisuutta ja aktiivisuutta.

IOTAIKA-palvelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota sen helppokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. Esimerkiksi tuettavalla henkilöllä ei tarvitse olla älypuhelinta tai
IOTAIKA-sovellusta. Ainoastaan silloin, kun haluatte lähettää ääni- tai tekstiviestejä tuettavalle henkilölle, on hänellä oltava internetiin kytketty mobiililaite.

Käyttäjien tarpeet
Omaisena tiedät parhaiten tuettavan henkilön
päivärytmin, päivittäiset askareet, lääkkeet ja ulkona liikkumisen. Olet myös perillä siitä, mitkä asiat aiheuttavat eniten vaivaa arjessa.

Tarpeiden kartoittaminen ja yhdessä keskustelu on hyvä lähtökohta tekniikan hankkimiselle.

IOTAIKA Turva – toiminnot

•  Yö-/turvavalo
•  Turvaranneke
•  Liike-/liikkumattomuushälytin (liiketunnistin, painematto, ovitunnistin…)
•  Ovihälytin
•  Muistutusviestit (tekstiviesti, push, ääni)
•  Sähkölaitteiden valvonta / ohjaus (esim. liesivahti)

Lisäksi myös:

•  Tilojen seuranta
•  Lämpötilan mittaus
•  Etäohjaus ja ajastus
•  Murtovaroitus
•  Vesivuotovaroitin
•  Palo, savu-, häkä- ja kaasutunnistin/varoitin
•  Hälytyssireeni
•  Toimintoketjut ja arvoon pohjautuvat tapahtumat
•  Historiatiedot