HAIKOLA-KORHONEN 2017 – 2018

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Sievin Haikolan ja Korhosen kylien alueille luotettava liityntäverkko käyttäen nykyaikaisia valokuituyhteyksiä sekä saada sen avulla kustannuksiltaan kohtuullinen, pitkäaikainen, luotettava ja toimiva tietoliikenneliittymä alueella toimivien yrityksien, organisaatioiden ja asukkaiden käyttöön.

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
Ohjelman toimenpide: 7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut