Jokiverkkotiimi palaverissa

19.3.2019 Jokiverkko-tiimi työpalaverissa Sievin toimistolla.

Vasemmalta:

suunnittelu ja myynti Juha Karsikas
tietoliikennesuunnittelija Ilpo Nikula
tietoliikennesuunnittelija Veijo Luoma
toimitusjohtaja Janne Kurikkala
asentaja Simo Kiviniemi
toimistosihteeri Tanja Hietamäki