Category Archives: Uutisia ja juttuja

Tiedote kaikille Jokiverkon hankkeille 28.5.2019:

Jokiverkolle on tullut kysymyksiä pihoille ilmestyneistä merkkiviivoista:
Mikäli pihoillenne ilmestyy maalattuja merkkiviivoja, sinisiä, punaisia tms. kyse ei välttämättä ehkä olekaan valokuiturakentamiseen liittyvää merkitsemistä vaan alueella liikkuu näinä aikoina myös muita toimijoita, kuten muita operaattoreita tai mahdollisesti sähköyhtiöitä, jotka käyvät merkkaamassa toimiaan varten esim. tiedossa olevien kaapeleiden tms. paikkoja samalla alueella tapahtuvaa kaivuuta varten. Merkkejä saattaa ilmestyä pihalle, vaikka asiakas ei olisi tilannut mitään, koska niillä halutaan varmistaa, ettei kenenkään samalla alueella oleviin kaapeleihin aiheuteta vaurioita.
Merkkiviivoista ei tarvitse huolestua, sillä ne lähtevät ajan kuluessa itsestään.

**
Toinen huomioitava asia: Jokiverkko päivittää rakentamisen etenemistä ja suunnitelmaa tiedotteessa, joka laitetaan perjantai-iltaan mennessä kunkin hankkeen Tiedotteet -osioon. Perjantaitiedote on urakoitsijoiden työnjohdolta saatu arvio tulevasta, ei sitova ilmoitus.
Rakentamisen etenemistä ei voi määritellä / tiedottaa tiekohtaisesti joka päivä, sillä maakoneurakointi on luonnollisesti tapahtumaa, joka elää, jossa aikataulut saattavat muuttua esim. maasto-olosuhteisiin (kalliot, kivikot tms.), tekniikkaan/kalustoon, liittymiin, lupiin tai muihin asioihin liittyen.

HUOM! Asiakkaita pyydetään olemaan kärsivällisiä ja seuraamaan etenemistä verkkosivuilta ja Facebookista. Urakoitsijat soittavat kiinteistön omistajalle ennen pihakaivuita, mahdollisesti esim. edellisenä päivänä.

**
Kesällä toki voi tulla lomareissuja, jolloin ette voi olla paikalla juuri silloin, kun kaivuri on lähestymässä omaa tonttia, mutta jos olette jättäneet Jokiverkolle pihakuvan, jossa olette osoittaneet tontillanne kulkevat maanalaiset kaapelit ym. ja toivomanne kuitureitin, voi kaivuri hyvin toimia ilman, että olette paikalla.
Kun alkaa olla liittymän asennuksen vuoro, asentaja soittaa teille ja sopii kanssanne teille sopivan ajankohdan, jolloin asennuksen voi käydä suorittamassa.

Rakentamisen tiedote 24.5.2019

Alavieska:
1. Porukka, josta tiedotettiin aiemmin, ”1. Lähtö Virintie-Alavieskantie kohti Kalajoentietä”: Kyseinen keskustan työ käynnistyy heti, kun kaapelinäytöt on saatu.
2. Porukka: Kun Haapaperäntieltä Kalajoentietä etenevä porukka on suorittanut Käännän suunnan loppuun, se lähtee etenemään seuraavaksi Haapaperäntieltä kohti keskustaa, jonka arvellaan tapahtuvan ensi viikon (vko 22) alussa.

Haikola-Korhonen:
1. Porukka työstää edelleen tonttikaivuita Kukonkyläntiellä, jossa menee vielä koko ensi viikko. Tällä hetkellä työskentelevät Virtaniementien alueella.
2. Porukka alkaa kohta olla valmis Huhtalanperän tonttikaivuiden osalta. Siirtyvät pikkuhiljaa Reisjärventielle ja sieltä Vesimäen tiehaarasta etenevät kohti keskustaa.
3. Porukalla on työn alla tiet ja tontit: Paavontie, Heikintie, Viljontie, Hannuntie, Aarontie -alueella. Tällä alueella kyseinen porukka työskentelee ainakin pari seuraavaa viikkoa.

Sievi 2:
Runkokaivuuporukka etenee edelleen Ylivieskantiellä kohti keskustaa ja ensi viikolla alkavat mahdollisesti olla jo kylän reunalla.

Perjantaiset rakentamisen tiedotteet

Jokiverkko tiedottaa joka perjantai rakentamisen suunnitelman verkkosivuilleen kyseisen hankkeen kohdalle sekä Jokiverkon Facebook-sivuille. Kyseinen perjantainen tiedote koskee rakentamisen etenemistä seuraavien n. kahden viikon ajalta. Tiedotukset ovat aina urakoitsijoiden arvioita asiasta, eivät sitovia ilmoituksia. Kyseiset perjantaitiedotukset pohjautuvat siis urakoitsijoiden työnjohdolta saamiimme arvioihin seuraavista viikoista.

Työt lähtivät maanantaina 20.5. käyntiin ensin yhdellä porukalla Haapaperäntiestä pari kilometriä Kalajoelle päin Kalajoentiellä. Kalusto etenee reipasta vauhtia runkokaivuulla suorittaen sitä mukaan myös sivuhaarat eli taloliittymät, joten pidä kiirettä liittymän hankkimisen kanssa! https://jokiverkko.fi/nain-tilaat-kuituliittyman/

Rakentamisen tiedote 17.5.2019

Alavieska:
Aiemman tiedotuksen mukaan Alavieskan osalta olisivat työt alkaneet tämän viikon (vko 20) alussa. Itse kaivuutyö lähtee käyntiin kuitenkin viikosta 21 alkaen. Työmaalla tehtiin vielä Elyn katselmus perjantaina 17.5.2019.

Alavieskan urakoitsijan Relacomin työnjohdon mukaan Alavieskassa käynnistyy ensi viikolla (vko 21) kaksi porukkaa:
1. Lähtö Virintie-Alavieskantie kohti Kalajoentietä: Tunkkaus eli tienalitukset, runkokaivuu sekä etenemisen mukaisesti myös sivuhaarojen kaivuut.
2. Kalajoen-Haapaperäntien risteyksestä kohti Kääntää: Tunkkaus eli tienalitukset, runkokaivuu sekä etenemisen mukaisesti myös sivuhaarojen kaivuut.

Relacomin aliurakoitsijana toimiva Koneurakointi Viitanen Oy suorittaa Alavieskan maakoneurakoinnin.

Haikola-Korhonen:
Alueella toimii Jokiverkon työmaavalvojan mukaan tällä hetkellä kolme talohaaraporukkaa:
1. Kukonkylällä
2. Markkulassa, josta siirtyy Huhtalaan
3. Haikolantiellä, keskusta

Sievi 2:
Koneet edelleen Ylivieskantiellä, jossa runkokaivuu etenee kohti keskustaa.

Haikola-Korhosen ja Sievi 2 alueen maakoneurakoinnin suorittaa Jakanneri Cables Oy

Rakentaminen käynnissä:

Haikola-Korhonen: kaksi kaivuria tekemässä talonpäitä Koivuojantiellä ja Ouluntiellä.

Sievi 2 -alue: Runkokaivuuporukka Ylivieskantiellä.

Alavieska: Urakoitsijan mukaan kaivuut alkavat toukokuussa. Tarkempi ajankohta selviää / tiedotetaan myöhemmin.

Maakoneurakointi muistuttaa liikkujia olemaan varovaisia kaivinkoneiden lähellä, liikenne saattaa ruuhkautua jne. Olkaa siis tarkkaavaisia ja varovaisia, kun näette maakoneurakointia.

Kuvassa 6.5.2019 Alavieskan 2. työmaakokous, jossa paikalla maakoneurakointi Relacom, asennus Opto-Liitos, Alavieskan kunta sekä Jokiverkkotiimi.