Category Archives: Tiedotteet ALAVIESKA

Rakentamisen tiedote 14.6.2019

ALAVIESKA:
Käännän suunta valmis.
+ Runko on rakennettu Alavieskan ja Kalajoen risteyksestä Virintien paikkeille asti, tämä osuus on valmis.

*******************************************************************************************

Talusperäntie on talohaaroineen lähes valmis (sininen). Työ jatkuu ensi viikolla (vko 25).

Kytöläntie, jota ei vielä ole aloitettu, tullaan aloittamaan myös ensi viikolla ja tehdään loppuun asti, runko, haarat ja pihaliittymät (oranssi)

Suunnitelma: Tämän jälkeen koneryhmä lähtee etenemään Kytöläntien ja Taluskylän risteyksestä pohjoiseen, kohti Kalajoen rajaa. Kun Kalajoen suunta on valmis, koneet aloittavat rakentamisen Kytöläntien ja Taluskyläntien risteyksestä kohti Taluskyläntien ja Merijärven tiehaaraa. Koneryhmä jatkaa siitä pitkin Merijärventietä rakentaen sen suunnan kokonaan valmiiksi (oranssit nuolet).

 

 

 

Rakentamisen tiedote 7.6.2019

ALAVIESKA:

Käännän suunta on rakennettu kokonaan Alavieskan ja Kalajoen risteykseen asti.

Hankalantien, Huoltotien, Putaanperäntien, Rautiontien suunnat jäävät niin runkoverkon kuin talonpäiden osalta myöhempiin ajankohtiin.

Koneryhmä on lähtenyt kaivamaan runkoverkkoa Alavieskan ja Kalajoen risteyksestä kohti keskustaa, ollen tällä hetkellä sillan kohdilla. Runkokaivuu jatkuu ensi viikolla (vko 24) kohti keskustaa Virintien paikkeille.

Suunnitelma: Sen jälkeen molemmat koneryhmät siirretään Alavieskan ja Kalajoen rajalle Taluskylälle, josta koneet lähtevät tulemaan Taluskyläntietä kohti keskustaa rakentaen valmiiksi haarat ja talonpäät.
Merijärventien ja Taluskylän risteyksen kohdalla koneet suuntaavat kohti Merijärveä suorittaen kaivuut kunnan rajalle asti rakentaen valmiiksi haarat ja talonpäät.
Kun Merijärven suunta on tehty, koneet siirretään lähtemään Merijärven ja Taluskyläntien risteyksestä kohti keskustaa.

HOX! Pihakaivuihin liittyen, jos haluat kaivaa itse, Jokiverkon toimistoilta on saatavana suojaputkia. Soita, kun olet tulossa hakemaan.
Janne Kurikkala p. 044 231 2688 tai Tanja Hietamäki p. 044 972 5164.

Rakentaminen nyt ja ensi viikolla (vko 24). Vihreä alue on kokonaan rakennettu ja runkokaivuu etenee sillan kohdalla kohti keskustaa sinisen nuolen kohdalla.

Rakentamisen suunnitelma. Keskustan jälkeen koneet siirretään Taluskylälle Kalajoen ja Alavieskan rajalle, eteneminen lähtee sinisen nuolen kohdalta.

Rakentamisen tiedote 31.5.2019

Rakentamisen tilanne ja arvio viikolle 23.

KATSO KARTTAA ALLA

Vihreä alue on rakennettu paria liittymää lukuun ottamatta.
Oranssi alue on suunnitelma ensi viikolle (23): Koneryhmä etenee kohti Alavieskan ja Kalajoen risteystä, runko + taloliittymät.
Sininen nuoli: Koneryhmä lähtee etenemään Alavieskan ja Kalajoen risteyksestä kohti keskustaa kaivaen ensin ainoastaan runkoverkkoja.
Arvio: Kaivuut Taluskylällä lähtevät käyntiin arviolta seuraavalla viikolla (24).

Tiedote kaikille Jokiverkon hankkeille 28.5.2019:

Jokiverkolle on tullut kysymyksiä pihoille ilmestyneistä merkkiviivoista:
Mikäli pihoillenne ilmestyy maalattuja merkkiviivoja, sinisiä, punaisia tms. kyse ei välttämättä ehkä olekaan valokuiturakentamiseen liittyvää merkitsemistä vaan alueella liikkuu näinä aikoina myös muita toimijoita, kuten muita operaattoreita tai mahdollisesti sähköyhtiöitä, jotka käyvät merkkaamassa toimiaan varten esim. tiedossa olevien kaapeleiden tms. paikkoja samalla alueella tapahtuvaa kaivuuta varten. Merkkejä saattaa ilmestyä pihalle, vaikka asiakas ei olisi tilannut mitään, koska niillä halutaan varmistaa, ettei kenenkään samalla alueella oleviin kaapeleihin aiheuteta vaurioita.
Merkkiviivoista ei tarvitse huolestua, sillä ne lähtevät ajan kuluessa itsestään.

**
Toinen huomioitava asia: Jokiverkko päivittää rakentamisen etenemistä ja suunnitelmaa tiedotteessa, joka laitetaan perjantai-iltaan mennessä kunkin hankkeen Tiedotteet -osioon. Perjantaitiedote on urakoitsijoiden työnjohdolta saatu arvio tulevasta, ei sitova ilmoitus.
Rakentamisen etenemistä ei voi määritellä / tiedottaa tiekohtaisesti joka päivä, sillä maakoneurakointi on luonnollisesti tapahtumaa, joka elää, jossa aikataulut saattavat muuttua esim. maasto-olosuhteisiin (kalliot, kivikot tms.), tekniikkaan/kalustoon, liittymiin, lupiin tai muihin asioihin liittyen.

HUOM! Asiakkaita pyydetään olemaan kärsivällisiä ja seuraamaan etenemistä verkkosivuilta ja Facebookista. Urakoitsijat soittavat kiinteistön omistajalle ennen pihakaivuita, mahdollisesti esim. edellisenä päivänä.

**
Kesällä toki voi tulla lomareissuja, jolloin ette voi olla paikalla juuri silloin, kun kaivuri on lähestymässä omaa tonttia, mutta jos olette jättäneet Jokiverkolle pihakuvan, jossa olette osoittaneet tontillanne kulkevat maanalaiset kaapelit ym. ja toivomanne kuitureitin, voi kaivuri hyvin toimia ilman, että olette paikalla.
Kun alkaa olla liittymän asennuksen vuoro, asentaja soittaa teille ja sopii kanssanne teille sopivan ajankohdan, jolloin asennuksen voi käydä suorittamassa.

Rakentamisen tiedote 24.5.2019

Alavieska:
1. Porukka, josta tiedotettiin aiemmin, ”1. Lähtö Virintie-Alavieskantie kohti Kalajoentietä”: Kyseinen keskustan työ käynnistyy heti, kun kaapelinäytöt on saatu.
2. Porukka: Kun Haapaperäntieltä Kalajoentietä etenevä porukka on suorittanut Käännän suunnan loppuun, se lähtee etenemään seuraavaksi Haapaperäntieltä kohti keskustaa, jonka arvellaan tapahtuvan ensi viikon (vko 22) alussa.

 

Perjantaiset rakentamisen tiedotteet

Jokiverkko tiedottaa joka perjantai rakentamisen suunnitelman verkkosivuilleen kyseisen hankkeen kohdalle sekä Jokiverkon Facebook-sivuille. Kyseinen perjantainen tiedote koskee rakentamisen etenemistä seuraavien n. kahden viikon ajalta. Tiedotukset ovat aina urakoitsijoiden arvioita asiasta, eivät sitovia ilmoituksia. Kyseiset perjantaitiedotukset pohjautuvat siis urakoitsijoiden työnjohdolta saamiimme arvioihin seuraavista viikoista.

Työt lähtivät maanantaina 20.5. käyntiin ensin yhdellä porukalla Haapaperäntiestä pari kilometriä Kalajoelle päin Kalajoentiellä. Kalusto etenee reipasta vauhtia runkokaivuulla suorittaen sitä mukaan myös sivuhaarat eli taloliittymät, joten pidä kiirettä liittymän hankkimisen kanssa! https://jokiverkko.fi/nain-tilaat-kuituliittyman/